Rezultati izbora


Gradska i općinska vijeća

Rezultati izbora za gradska i općinska vijeća.
Boja općine ukazuje na stranku, nositelja liste, s najviše osvojenih glasova u gradu ili općini.

SDP

0

HDZ

0